top of page
IMG_37130627E225-1.jpeg

HUNERGY UKRAINE

HUNERGY UKRAINE LLC is a subsidiary company of international trader HUNERGY KFt, which has leading positions on the European market, effectively realizes the projects of gas supply for industrial needs of European market and openly cooperates with wholesale buyers. During its activity, company created a reputation of a leading supplier of natural gas among independent traders. HUNERGY Kft. cooperates with leading energy companies in Europe. The dynamic development of the company is mainly thanks to highly qualified specialists and knowledge of European gas market. Our experience has allowed us to offer competitive and individual products to our Ukrainian customers. We optimize natural gas flows by investing in physical transportation and storage capacity. We strive to use our experience and strong business network to operate effectively in the Ukrainian market, trading gas with Ukrainian partners. HUNERGY Kft and HUNERGY UKRAINE adhere to high standards of ethical and corporate norms, putting its principal task of extreme decency, respect of the rights, legitimate interests of consumers and legal norms in the work.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАНЕРДЖІ УКРАЇНА»

Компанія ТОВ «ХАНЕРДЖІ УКРАЇНА» є дочірньою компанією міжнародного торгового трейдера HUNERGY Kft, який на сьогоднішній день вже має лідируючі позиції на Європейському ринку, ефективно реалізує проекти газопостачання для промислових потреб європейського ринку, а також відкрито співпрацює з оптовими покупцями. Протягом діяльності компанія створила репутацію провідного постачальника природного газу серед незалежних трейдерів.

HUNERGY Kft. співпрацює з провідними енергетичним компаніям в Європі. Динамічний розвиток компанії відбувається в першу чергу завдяки кваліфікованим фахівцям та знанню європейського ринку. Наш досвід дозволив нам пропонувати конкурентоспроможні та індивідуальні продукти для наших українських клієнтів. Ми оптимізуємо потоки природного газу, інвестуючи в фізичне транспортування й потужності зі зберігання. Ми прагнемо використовувати наш досвід і міцну ділову мережу для здійснення ефективної діяльності на українському ринку, здійснюючи торгівлю газом з українськими партнерами. Компанія HUNERGY Kft та ХАНЕРДЖІ УКРАЇНА дотримуються високих стандартів етичних і корпоративних норм, ставлячи собі за принципове завдання граничну порядність, дотримання прав і законних інтересів споживачів та норм законодавства в своїй  роботі.

LAWS AND REGULATIONS NATURAL GAS 

НОРМАТИВНА БАЗА ПО ДІЯЛЬНОСТІ З ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

POINTS OF CONTACT FOR CONSUMERS
ТОЧКИ КОНТАКТУ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Working hours: 09:00-18:00 Monday to Friday

Часи роботи: 09:00-18:00 з понеділка по п’ятницю

BC IQ

8th Floor, 13-15 Bolsunovska St.

Kyiv 01014

БЦ IQ
8 поверх, вул. Болсуновська, 13-15
Київ 01014
Україна

info.ua@hunergy.eu

+38 (050) 446-27-05

bottom of page